株式會社 仲氏液控
SITEMAPหน้าหลัก ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาเกาหลี
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การขอรับเอกสาร
หน้าหลัก > ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท > ได้รับการรองรับ ISO

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

ได้รับการรองรับ ISO

【 ขอบเขตการนำไปใช้ 】

บริษัทเราจะนำไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ การดำเนินการในธุรกิจ และบุคลากรสำคัญดังต่อไปนี้ เพื่อให้บรรลุตามข้อกำหนดที่ยึดตาม ISO9001 และ ISO14001

 1. เว็บไซต์ที่จะนำไปใช้
  ・บริษัทแม่ที่โอซาก้า  ที่อยู่: 18-1 นิโจเมะ ไดนิจิโจ เขตโมริกุจิ โอซาก้า
  ・สาขาโตเกียว   ที่อยู่: 2-5 โกะโจเมะ จินไดจิ ฮิกาชิมะจิ เขตโจฟุ โตเกียว
  ・สำนักงานขายนาโงย่า ที่อยู่: 50-1 โกะโจเมะ คาคุวาริโจ แขวงนากามูระ เขตนาโงย่า จังหวัดไอจิ

 2. การดำเนินการในธุรกิจที่จะนำไปใช้
  เนื้อหาธุรกิจ: ผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดของเหลว (Dispenser) และชิ้นส่วนอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการขายและการบริการหลังการขาย

 3. บุคลากรสำคัญที่จะนำไปใช้
  พนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว พนักงานพาร์ทไทม์ พนักงานจัดจ้างจากบริษัทจัดหาบุคลากร และพนักงานของผู้รับเหมาประจำที่ทำงานในบริษัทของเรา รวมถึงกรรมการบริหารบริษัทด้วย

นโยบายด้านคุณภาพ

บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะยกระดับความพึงพอใจของลูกค้า โดยอาศัยความร่วมมือจากพนักงานทุกคนอย่างพร้อมเพรียงเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังที่ลูกค้ามีต่อบริษัทของเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงวางแผนพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น โดยทำการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องในขั้นตอนที่เหมาะสม และพยายามปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นโยบายสำเร็จลุล่วง เราจะกำหนดเป้าหมายด้านคุณภาพ ขยายผลไปยังแต่ละฝ่าย และดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทราบว่ามีการจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือไม่

 2. ดำเนินการวางแผนการจัดการด้านคุณภาพอย่างจริงจังและปฏิบัติจริง เพื่อบรรลุตามหัวข้อที่กำหนด

 3. ในการปฏิบัติให้ลุล่วง การทำงานจะต้องมี P (วางแผน) → D (ปฏิบัติ) → C (ตรวจสอบ) → A (ดำเนินการ) อยู่ในความคิดอย่างไม่ขาด หมุนด้วยวงล้อนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถตรวจสอบผลสำเร็จของกิจกรรมได้

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้ พนักงานทุกคนได้รับทราบ พร้อมทั้งจะดำเนินการเปิดเผยนโยบายนี้ต่อสาธารณชน

ISO 9001:2008認証証

ISO 9001:2008マーク

【 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 】

บริษัทของเราตระหนักดีว่าเป็นผู้ผลิตดิสเพนเซอร์หลากหลาย ตั้งแต่แขนงเครื่องสำอางที่สามารถปั๊มออกมาเป็นของเหลว 1 และ 2 ไปจนถึงแขนงด้านการบินและอวกาศ จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมาดังต่อไปนี้ โดยในการดำเนินงาน พนักงานทุกคนจะได้เข้าร่วมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามที่จะนำมาใช้กับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมดของบริษัทนาคา ลิควิด คอนโทรล จำกัด

 1. ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และการบริการ และวางแผนปรับปรุงพัฒนางานด้านสิ่งแวดล้อมและระบบอย่างต่อเนื่อง โดยพยายามป้องกันการเกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 2. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดอื่นๆ รวมถึงมาตรฐานของบริษัท นาคา ลิควิด คอนโทรลเองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม

 3. ในด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงบริการของบริษัท นาคา ลิควิด คอนโทรลเราได้ดำเนินการหัวข้อควบคุมที่สำคัญ ดังต่อไปนี้
  ① การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแบบที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินการประเมินค่าผลิตภัณฑ์
  ② สนับสนุนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  ③ ดำเนินการควบคุมดูแลในส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ กระดาษถ่ายเอกสาร น้ำยาและของเสียอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

 4. ดำเนินการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ จัดตั้งนโยบายและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารแสดงกรอบในการดำเนินการทบทวนปีละ 1 ครั้ง

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้ พนักงานทุกคนได้รับทราบและจะปฏิบัติตามอย่างเต็มที่

ISO14001:2004マーク

ISO 14001:2004認証証

(C) 2006- Naka Liquid Control Co., Ltd.