บริษัท นาคา ลิควิด คอนโทรล จำกัด
SITEMAPหน้าหลัก ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาเกาหลี
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การขอรับเอกสาร
หน้าหลัก > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > 2 คอมโพเนนต์ดิสเพนเซอร

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

2 คอมโพเนนต์ดิสเพนเซอร์

คัปเปอร์ 5 สำหรับปริมาตรน้อย
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างสภาพแวดล้อมการ
ทำงานให้สะอาดและดีกว่าเดิม
ดีสเพนเซอร์แบบใช้ส่วนตัว PD ซีรีส์
ออกแบบให้มีขนาดกระทัดรัดและมีราคาต่ำ
ทวินโฟลว์ VR 50/100 แบบปรับอัตราส่วนได้
นำระบบวัดปริมาตรที่มีความแม่นยำสูงเข้ามาใช้
mp502
ใช้ปัมป์วัดปริมาตรระบบพลัน
เจอร์แบบกำหนดอัตราส่วนการวัดคงที่

(C) 2006- Naka Liquid Control Co., Ltd.