บริษัท นาคา ลิควิด คอนโทรล จำกัด
SITEMAPหน้าหลัก ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาเกาหลี
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การขอรับเอกสาร
หน้าหลัก > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > 1 คอมโพเนนต์ดิสเพนเซอร์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

1 คอมโพเนนต์ดิสเพนเซอร์

สครูปั๊มป์
สามารถวัดค่าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ไม่ขึ้นกับความหนืดของสารของเหลว
DCOP-D แบบวาล์วปั๊มป์ของเหลวด้วยแรงดันลม
ใช้โดซซิงวาล์วที่เปิดปิดด้วยแรงดันลมตรงส่วนที่ปั๊มป์ออก
DCOP-SC ซีรีส์ แบบหลอดดูดด้วยแรงดันลม
สเป็กสากล
ดีสเพนเซอร์แบบพกพาที่มีความแม่นยำสูง
ซัตเติลโฟลว์ เครื่องแรงดัน 1 คอมโพเนนต์
ไม่จำเป็นต้องใช้แท็งค์สำหรับช่วยเติมย้ายของเหลว
สามารถปั๊มป์จากถังของเหลวได้โดยตรง!!
ปั๊มป์วัดโปซิ-โหลด 50/100
สามารถปั๊มป์ออกในปริมาตรที่เที่ยงตรงโดยไม่ต้องใช้แรงดันส่ง

(C) 2006- Naka Liquid Control Co., Ltd.