บริษัท นาคา ลิควิด คอนโทรล จำกัด
SITEMAPหน้าหลัก ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาเกาหลี
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การขอรับเอกสาร
หน้าหลัก > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์เสริม > สแตติกมิกเซอร์

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

สแตติกมิกเซอร์

กำเนิดขึ้นแล้ว มิกเซอร์ที่ช่วยป้องกันมลพิษทางสภาวะแวดล้อม และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับของเหลวที่มีฮอทไลฟ์สั้นหรือของเหลวผสมที่ไม่สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดได้

  • เป็นมิกเซอร์ที่มีโครงสร้างเรียบง่าย สามารถผสมและแยกองค์ประกอบของวัสดุของเหลว 2 ชนิดได้โดยไม่ต้องใช้แหล่งพลังงานเช่น ไฟฟ้าหรืออากาศ
  • เหมาะสำหรับการใช้ผสมเรซิน 2 คอมโพเน้นต์ที่มีฮอทไลฟ์สั้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถใช้น้ำยาทำความสะอาดได้
  • เป็นมิกเซอร์ที่ใช้งานง่าย แบบใช้แล้วทิ้ง ไม่จำเป็นต้องบำรุงดูแลรักษา
  • มีมิกเซอร์หลากหลายชนิด สามารถเลือกใช้ให้เหมาะลักษณะในการใช้งาน เช่น ลักษณะพิเศษของเรซิน ปริมาณการปั๊มป์ออก เป็นต้น
สแตติกมิกเซอร์
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(C) 2006- Naka Liquid Control Co., Ltd.