บริษัท นาคา ลิควิด คอนโทรล จำกัด
SITEMAPหน้าหลัก ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาเกาหลี
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การขอรับเอกสาร
หน้าหลัก > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์เสริม > หัวฉีด

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

หัวฉีด

ชนิด ลักษณะพิเศษ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้
หัวฉีดสำหรับประเทภ S
หัวฉีดสำหรับประเทภ S
ส่วนของเข็มทำจากสแตนเลส มีความทนทานเป็นเลิศ บริษัทได้จัดเตรียมไว้ 12 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 25G - ขนาด 11G เพื่อรองรับการการดูดของเหลวที่มีความหนืดต่ำและมีปริมาณน้อยมากๆ เป็นหัวฉีดสำหรับวาล์วปั๊มป์ของเหลวออกทั่วไป (สำหรับปั๊มป์ออกในปริมาตรต่ำและต่ำมาก), สำหรับแบบหลอดดูด, ไมโครพลันเจอร์ปั๊มป์, สครูปั๊มป์, คัปเปอร์ 5 และ MD เป็นต้น
หัวฉีดสำหรับประเภท L
หัวฉีดสำหรับประเภท L
ส่วนของเข็มทำจากสแตนเลส มีความทนทานเป็นเลิศ บริษัทได้จัดเตรียมไว้ 6 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 14G - ขนาด 7G เพื่อรองรับการการดูดของเหลวที่มีความหนืดสูงละมีปริมาณมากๆ เป็นหัวฉีดที่บริษัทเราออกแบบเฉพาะสำหรับวาล์วปั๊มป์ของเหลวออก (FDV2-LWA-V, FV-SWA), สครูปั๊มป์, คัปเปอร์ 5 และ MD เป็นต้น
หัวฉีดหลอดดูด
(ความยาวโดยรวม 48mm)
หัวฉีดหลอดดูด
เป็นหัวฉีดสำหรับหลอดดูดที่มีต้นทุนการผลิตต่ำ ส่วนที่เป็นเข็มสแตนเลสจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับส่วนต่อที่ทำจากพอลิโพรไพลีนด้วยอีพ็อกซี่เรซิน เป็นหัวฉีดสำหรับวาล์วปั๊มป์ของเหลวออกทั่วไป (สำหรับปั๊มป์ออกในปริมาตรต่ำและต่ำมาก) และ 1 คอมโพเนนต์ดิสเพนเซอร์ทั่วไปชนิดที่ใช้หลอดดูด
หัวฉีดแบบยืดหยุ่น
หัวฉีดแบบยืดหยุ่น
เป็นหัวฉีดที่ทำจากเรซินทั้งหมดตอบสนองได้ดีกับวัสดุของเหลวที่ไม่ใช้ออกซิเจน ส่วนของหัวเข็มที่ทำจากเรซินช่วยป้องกันไม่ให้แอนแอโรบิคเกิดการแข็งตัวภายในเข็ม สามารถดูดกระจายของเหลวเข้าไปในส่วนแคบๆ ได้โดยไม่ทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย เป็นหัวฉีดที่บริษัทเราออกแบบเฉพาะสำหรับวาล์วปั๊มป์ของเหลวออก (FDV2-FWA-V, FVD2-JWA-V), 1 คอมโพเนนต์ดิสเพนเซอร์ทั่วไปชนิดที่ใช้หลอดดูด (สำหรับวัสดุของเหลวไม่ใช้ออกซิเจน)
หัวฉีดเทเพอร์ (เรียวเล็ก)
หัวฉีดเทเพอร์ (เรียวเล็ก)
ภายในหัวฉีดมีลักษณะเรียว ทำให้วัสดุของเหลวไหลผ่านได้ดี เหมาะกับการดูดปั๊มป์วัสดุของเหลวที่มีความหนืดระดับปานกลางไปจนระดับสูง เป็นหัวฉีดสำหรับวาล์วปั๊มป์ของเหลวออกทั่วไป (สำหรับปั๊มป์ออกในปริมาตรต่ำและต่ำมาก) และ 1 คอมโพเนนต์ดิสเพนเซอร์ทั่วไปชนิดที่ใช้หลอดดูด
หัวฉีดเทเพอร์ที่ให้ความแม่นยำสูง
หัวฉีดเทเพอร์ที่ให้ความแม่นยำสูง
เป็นหัวฉีดที่มีโครงสร้างเป็นชิ้นเดียวกัน มีความแม่นยำสูง สามารถปั๊มป์ดูดของเหลวที่มีปริมาณน้อยๆ ได้ด้วยความแม่นยำ และเนื่องภายในหัวฉีดมีลักษณะเรียวยาวจึงช่วยให้วัสดุของเหลวสามารถไหลผ่านได้ดี สามารถยึดติดได้อย่างแน่นหนา (ตายตัว) ด้วยโครงสร้างที่ที่ประกอบด้วยสกูร 2 ตัว เป็นหัวฉีดสำหรับวาล์วปั๊มป์ของเหลวออกทั่วไป (สำหรับปั๊มป์ออกในปริมาตรต่ำและต่ำมาก) และ 1 คอมโพเนนต์ดิสเพนเซอร์ทั่วไปชนิดที่ใช้หลอดดูด
หัวฉีดโพลี 1/4"
หัวฉีดโพลี 1/4"
เป็นหัวฉีดที่ทำจากพอลิเอทิลีน ส่วนที่ยึดติดถูกหล่อเป็นส่วนเดียวกันด้วยสกูรทรงเรียวสำหรับท่อขนาด 1/4 นิ้ว ส่วนภายในก็มีลักษณะเรียวยาว ช่วยลดแรงเสียดทาน ของเหลวสามารถไหลผ่านได้ดีถึงแม้ปริมาณมากๆ วาล์วปั๊มป์ของเหลวออก (FV-SWA, FV-LWA) ของบริษัทเรา หรือวาล์วที่มีลักษณะสกูร PT1/4 ตรงส่วนปลายที่ปั๊มป์ของเหลวออก
หัวฉีดเรซินสำหรับ DV
หัวฉีดเรซินสำหรับ DV
หัวฉีดที่ทำจากเรซินทั้งหมด มีหัวฉีด ฟลูออโรคาร์บอนโพลีเมอร์สำหรับ
เรซินแบบไม่ใช้ออกซิเจน และ หัวฉีด POM-BC สำหรับเรซิน
บ่มรังสีอัตราไวโอเลต
ทำจาก PTFE: ออกแบบเพื่อใช้งานเฉพาะกับวาล์วปั๊มป์ของเหลวออก FDV2-FWA-V ของบริษัทเรา
ทำจาก POM-BC: ออกแบบเพื่อใช้งานเฉพาะกับวาล์วปั๊มป์ของเหลวออก FDV2-JWA-V ของบริษัทเรา
หัวฉีดชนิดแบบหลายหัวฉีด
หัวฉีดชนิดแบบหลายหัวฉีด
เราผลิตและออกแบบหัวฉีดชนิดแบบหลายหัวฉีดเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับลักษณะผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้าไว้มากมายหลายชนิด วาล์วปั๊มป์ของเหลวออกทั่วไป, เครื่องจักรอัตโนมัติ และโรบอตดีสเพนเซอร์ เป็นต้น
หัวฉีดชนิดเพลทแบบหลายหัวฉีด
หัวฉีดชนิดเพลทแบบหลายหัวฉีด
เราผลิตและออกแบบหัวฉีดชนิดเพลทแบบหลายหัวฉีดเพื่อให้สามารถใช้งานได้กับลักษณะผลิตภัณฑ์และความต้องการของลูกค้าไว้มากมายหลายชนิด วาล์วปั๊มป์ของเหลวออกทั่วไป, เครื่องจักรอัตโนมัติ และโรบอตดีสเพนเซอร์ เป็นต้น
หัวฉีดแบบพิเศษ
หัวฉีดแบบพิเศษ
เราผลิตหัวฉีดแบบพิเศษ ซึ่งมีลักษณะ ความยาว ขนาดต่างๆ ไว้มากมาย เพื่อรองรับวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า เป็นหัวฉีดสำหรับวาล์วปั๊มป์ของเหลวออกทั่วไป, 1 คอมโพเนนต์ดิสเพนเซอร์ทั่วไปชนิดที่ใช้หลอดดูด

(C) 2006- Naka Liquid Control Co., Ltd.