บริษัท นาคา ลิควิด คอนโทรล จำกัด
SITEMAPหน้าหลัก ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาเกาหลี
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การขอรับเอกสาร
หน้าหลัก > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์เสริม > หัวฉีด > หัวฉีดหลอดดูด (ความยาวโดยรวม 48mm)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

หัวฉีด

หัวฉีดหลอดดูด (ความยาวโดยรวม 48mm)

รูปภาพ ขนาด ส่วนต่อเข็ม
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก)
วัสดุส่วนต่อเข็ม ส่วนของเข็ม
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก)
ส่วนของเข็ม
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบใน)
วัสดุส่วนของเข็ม
27G ×
ความยาวโดยรวม
48mm
สีเทาอ่อน PP φ0.41 φ0.19 SUS304
26G ×
ความยาวโดยรวม
48mm
สีส้มอ่อน PP φ0.45 φ0.23 SUS304
25G ×
ความยาวโดยรวม
48mm
สีส้ม PP φ0.51 φ0.26 SUS304
24G ×
ความยาวโดยรวม
48mm
สีชมพู PP φ0.55 φ0.3 SUS304
23G ×
ความยาวโดยรวม
48mm
สีน้ำเงิน PP φ0.63 φ0.33 SUS304
22G ×
ความยาวโดยรวม
48mm
สีเทา PP φ0.71 φ0.41 SUS304
21G ×
ความยาวโดยรวม
48mm
สีเขียว PP φ0.81 φ0.51 SUS304
20G ×
ความยาวโดยรวม 48mm
สีเหลือง PP φ0.88 φ0.58 SUS304
19G ×
ความยาวโดยรวม
48mm
สีเหลืองอ่อน PP φ1.06 φ0.7 SUS304
18G ×
ความยาวโดยรวม
48mm
สีชมพูอ่อน PP φ1.26 φ0.9 SUS304
17G ×
ความยาวโดยรวม
48mm
สีโปร่งใส PP φ1.48 φ1.12 SUS304
16G ×
ความยาวโดยรวม
48mm
สีโปร่งใส PP φ1.61 φ1.25 SUS304
15G ×
ความยาวโดยรวม
48mm
สีโปร่งใส PP φ1.81 φ1.45 SUS304
14G ×
ความยาวโดยรวม
48mm
สีโปร่งใส PP φ2.11 φ1.69 SUS304
13G ×
ความยาวโดยรวม
48mm
สีโปร่งใส PP φ2.41 φ1.99 SUS304

ภาพแสดงขนาด

(C) 2006- Naka Liquid Control Co., Ltd.