บริษัท นาคา ลิควิด คอนโทรล จำกัด
SITEMAPหน้าหลัก ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาเกาหลี
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การขอรับเอกสาร
หน้าหลัก > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์เสริม > หัวฉีด > หัวฉีดสำหรับประเภท L

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

หัวฉีด

หัวฉีดสำหรับประเภท L

รูปภาพ ขนาด ส่วนต่อเข็ม
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก)
วัสดุส่วนต่อเข็ม ส่วนของเข็ม
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก)
ส่วนของเข็ม
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบใน)
วัสดุส่วนของเข็ม
14G ×
ความยาวโดยรวม
44mm
φ7 C3604
(ชุบโครเมียม)
φ2.11 φ1.69 SUS304
13G ×
ความยาวโดยรวม
44mm
φ2.41 φ1.99
11G ×
ความยาวโดยรวม
44mm
φ3.06 φ2.64
10G ×
ความยาวโดยรวม
44mm
φ3.40 φ2.84
8G ×
ความยาวโดยรวม
44mm
φ4.20 φ3.64
7G ×
ความยาวโดยรวม
44mm
φ4.57 φ4.01

ภาพแสดงขนาด

(C) 2006- Naka Liquid Control Co., Ltd.