บริษัท นาคา ลิควิด คอนโทรล จำกัด
SITEMAPหน้าหลัก ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาเกาหลี
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การขอรับเอกสาร
หน้าหลัก > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์เสริม > หัวฉีด > หัวฉีดแบบยืดหยุ่น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

หัวฉีด

หัวฉีดแบบยืดหยุ่น

รูปภาพ ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขรหัส ขนาด ส่วนต่อเข็ม
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก)
วัสดุส่วนต่อเข็ม ส่วนของเข็ม
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก)
ส่วนของเข็ม
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบใน)
วัสดุส่วนของเข็ม
หัวฉีดแบบยืดหยุ่น
TS-25P
09518 25P สีแดง PE φ0.73 φ0.254 PP
หัวฉีดแบบยืดหยุ่น
TS-22P
09517 22P สีดำ PE φ0.81 φ0.406 PP
หัวฉีดแบบยืดหยุ่น
TS-20P
09516 20P สีเหลือง PE φ0.99 φ0.609 PP
หัวฉีดแบบยืดหยุ่น
TS-18P
09515 18P สีชมพู PE φ1.34 φ0.838 PP
หัวฉีดแบบยืดหยุ่น
TS-16P
09514 16P สีน้ำตาล PE φ1.7 φ1.193 PP
หัวฉีดแบบยืดหยุ่น
TS-15P
09513 15P สีเทา PE φ1.82 φ1.371 PP

ภาพแสดงขนาด

(C) 2006- Naka Liquid Control Co., Ltd.