บริษัท นาคา ลิควิด คอนโทรล จำกัด
SITEMAPหน้าหลัก ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาเกาหลี
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การขอรับเอกสาร
หน้าหลัก > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์เสริม > หัวฉีด >หัวฉีดโพลี 1/4"

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

หัวฉีด

หัวฉีดโพลี 1/4"

รูปภาพ หมายเลขรหัส ขนาด สี วัสดุ ส่วนของเข็ม (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก) ส่วนของเข็ม (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบใน) หมายเหตุ
03269 สีขาว PE φ3mm φ0.10 น็อตยึดติด: PT1/4

ภาพแสดงขนาด

(C) 2006- Naka Liquid Control Co., Ltd.