บริษัท นาคา ลิควิด คอนโทรล จำกัด
SITEMAPหน้าหลัก ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาเกาหลี
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การขอรับเอกสาร
หน้าหลัก > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์เสริม > หัวฉีด > หัวฉีดเทเพอร์ (เรียวเล็ก)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

หัวฉีด

หัวฉีดเทเพอร์ (เรียวเล็ก)

รูปภาพ ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลขรหัส ขนาด สี วัสดุ ส่วนของเข็ม
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบใน)
หัวฉีดเทเพอร์ (เรียวเล็ก) TT25G 01180 25G สีแดง PE φ0.25
หัวฉีดเทเพอร์ (เรียวเล็ก) TT22G 01181 22G สีน้ำเงิน PE φ0.41
หัวฉีดเทเพอร์ (เรียวเล็ก) TT20G 01182 20G สีชมพู PE φ0.61
หัวฉีดเทเพอร์ (เรียวเล็ก) TT18G 01183 18G สีเขียว PE φ0.84
หัวฉีดเทเพอร์ (เรียวเล็ก) TT16G 01184 16G สีเทา PE φ1.19
หัวฉีดเทเพอร์ (เรียวเล็ก) TT14G 01185 14G สีกรมท่า PE φ1.37

ภาพแสดงขนาด

(C) 2006- Naka Liquid Control Co., Ltd.