บริษัท นาคา ลิควิด คอนโทรล จำกัด
SITEMAPหน้าหลัก ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาเกาหลี
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท การขอรับเอกสาร
หน้าหลัก > ข้อมูลผลิตภัณฑ์ > อุปกรณ์เสริม > หัวฉีด > หัวฉีดสำหรับประเทภ S

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

หัวฉีด

หัวฉีดสำหรับประเทภ S

รูปภาพ ขนาด ส่วนต่อเข็ม
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก)
วัสดุส่วนต่อเข็ม ส่วนของเข็ม
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบนอก)
ส่วนของเข็ม
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรอบใน)
วัสดุส่วนของเข็ม
25G ×
ความยาวโดยรวม
46.5mm
φ5 C3604
(ชุบโครเมียม)
φ0.51 φ0.26 SUS304
23G ×
ความยาวโดยรวม
46.5mm
φ0.63 φ0.33
22G ×
ความยาวโดยรวม
46.5mm
φ0.71 φ0.41
21G ×
ความยาวโดยรวม
46.5mm
φ0.81 φ0.51
19G ×
ความยาวโดยรวม
46.5mm
φ1.06 φ0.70
18G ×
ความยาวโดยรวม
46.5mm
φ1.26 φ0.90
17G ×
ความยาวโดยรวม
46.5mm
φ1.48 φ1.12
16G ×
ความยาวโดยรวม
46.5mm
φ1.61 φ1.25
15G ×
ความยาวโดยรวม
46.5mm
φ1.81 φ1.45
14G ×
ความยาวโดยรวม
46.5mm
φ2.11 φ1.69
13G ×
ความยาวโดยรวม
46.5mm
φ2.41 φ1.99
11G ×
ความยาวโดยรวม
46.5mm
φ3.06 φ2.64

ภาพแสดงขนาด

(C) 2006- Naka Liquid Control Co., Ltd.